0910 130 330
New reservation: Sports halls
August 2019
23. August 2019
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
  • Prenájom
    • Minigym zóna
    • Telocvična T1
    • Telocvična T2
 
Book
Book
6:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
6:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
7:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
8:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
9:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
10:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
11:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
12:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
13:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
14:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
15:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
Book
21:30
Prenajom celej haly 30 min.
Multifunkcna hala
1 / 1
free places
€30.00 /30 min.
00 30
Book
Book
6:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
6:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
7:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
8:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
9:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
10:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
11:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
12:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
13:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
14:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
15:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
Book
21:30
Prenajom gymnastickej zony - 30 min.
Gymnasticka zona
1 / 1
free places
€25.00 /30 min.
00 30
Book
Book
6:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
6:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
7:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
8:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
9:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
10:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
11:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
12:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
13:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
14:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
15:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
20:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
Book
21:30
Prenajom Mini Gym 30 min.
Minigym zóna
1 / 1
free places
€7.50 /30 min.
00 30
Book
Book
6:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
6:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
7:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
8:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
9:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
10:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
11:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
12:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
13:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
14:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
15:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
16:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
16:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
17:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
17:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
18:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
19:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
20:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
Book
21:30
Prenájom telocvične 30min. - 15 €
Telocvična T1
1 / 1
free places
€8.00 /30 min.
00 30
Book
Book
6:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
6:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
7:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
7:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
8:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
8:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
9:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
9:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
10:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
10:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
11:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
11:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
12:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
12:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
13:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
13:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
14:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
14:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
15:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
15:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
16:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
16:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
17:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
17:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
18:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
18:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
19:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
19:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
20:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
20:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Book
Book
21:00
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
Book
21:30
Prenájom telocvične 30 min. - 12,5 €
Telocvična T2
1 / 1
free places
€13.00 /30 min.
00 30
Free
Partly full
Full
Blocked
Closed
Filters:
  • Areas 1
Show Hide